Spørgsmål og booking ring til     81 11 41 59

Regler for fodboldgolf

1. Generelt
Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud. Undervejs passeres banernes forhindringer på korrekt vis.

2. Opførsel på banen
Der vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre.
Går man i en gruppe, lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.

3. Rækkefølge
Ved udspark fra første hul: yngste spiller sparker først og derefter efter alder.
Ved udspark på senere huller: den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, starter.
Ved efterfølgende spark: den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, sparker.

4. Udsparkssted
Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet.

5. Out of bound
Enkelte steder på banen er placeret hvide ”out of bound”-pæle, og ender bolden udenfor disse, er den tabt. Man går tilbage og sparker fra det sted, hvorfra man sparkede, inden bolden røg ”out of bound”.

6. Droppe bold
Ligger bolden sådan, at spilleren vurderer det ikke er muligt at sparke til bolden, skal bolden droppes en arms længde fra placeringen. Dog ikke nærmere hullet.
At droppe bolden koster ét ekstra spark.

7.Regler forspark
Bolden må kun flyttes med foden: alle former for spark er tilladt, undtagen ført bold. Dog særregler ved hul 11 og hul 4, hvor man orienterer sig ved hullernes opslag.

8. Genplacering af bold
Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark, genplaceres medspillerens bold.

9. Flag
Flaget må tages op af hullet, når bolden er på greenen.

10. Bold rammes af anden bold
Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, genplaceres medspillerens bold. Dette koster ét ekstra spark.

Der må spilles med fodboldstøvler på Foulum Fodboldgolfs bane.

Aflever venligst bolden i boldrummet efter endt spil og hæng jeres kontrolbrik på plads.
Tak for spillet. Vi håber, I har hygget jer.
På gensyn!

Venlig hilsen www.foulumfodboldgolf.dk